Church Retreat – 2012 (Kandala)

  ANNIVERSARIES:
 • Mrs. & Mr. Johnson Gabriel : Sep 4
 • Mrs. & Mr. Charles Premkumar : Sep 6
 • Mrs. & Mr Govind Swamy : Sep 7
 • Mrs. & Mr. Rajan J. : Sep 8
 • Mrs. & Col. Yesudian Sugumaran P. : Sep 11
 • Mrs. & Mr. Baskar Chellam : Sep 11
 • Mrs. & Mr. Bestus Navamani : Sep 12
 • Mrs. & Mr. Raviraj : Sep 14
 • Mrs. & Mr. Pradeep Mohan : Sep 15
' Happy Anniversary !! '
  BIRTHDAYS:
 • Ms. Cecilia Ivana S: Sep 2
 • Mr. Abraham Samraj Ponmani S: Sep 5
 • Mr. McEnroe Samuel Ebenezer S: Sep 5
 • Mrs. Hepzibah C: Sep 6
 • Mrs. Alamelu Preeti R: Sep 7
 • Ms. Angeline Rajasekar R: Sep 7
 • Mr. Daltan Rajan R: Sep 7
 • Mr. S. Stalin R: Sep 8
 • Mr. Shelton Thangiah R: Sep 10
 • Mr. Peter A. Anthony R: Sep 12
 • Mr. Savio Kenneth J: Sep 12
 • Mrs. Sheela Catherine Suki S: Sep 12
 • Mr. Shebin S: Sep 13
 • Ms. Rachael P. Anthony S: Sep 14
 • Rev. S. John S: Sep 14
 • Mrs. Soniya Raju Mudliar S: Sep 15
 • Mrs. Adeline B: Sep 17
 • Mrs. Rita M: Sep 20
 • Mrs. Rebecca G: Sep 21
 • Mr. Babu U.B.I. G: Sep 21
 • Ms. Matilda Charles G: Sep 22
 • Ms. Angel Aparna Arun G: Sep 24
 • Mast. Adriyan Prem Samuelraj G: Sep 27
 • Mr. Rajkumar P.S. G: Sep 27
 • Mast. S. Chijith Jerin G: Sep 29
 • Mrs. Shanthi Doss G: Sep 30
' Happy Birthday !! '
You are : 317388