Church Pastorate Committee

Presbyter
Rev. S. John
Mob. 9405010294/9765077054

Hon. Secretary
Mr. Stephen Vinayagam.
Mob. 8149202806

Hon. Treasurer
Mr. Lawrence Navamani
Mob.9881253559

Pastorate Committee

 1. Mr. Baskaran Chandrasekar
 2. Mr. Yesupatham Swami Pillai
 3. Mr. Noble Bravin Jasper
 4. Mr. Gunaseelan Sathianathan
 5. Mrs. Pratibha Livingstone
 6. Mr. Shelton Thangiah
 7. Mr. Jesudass Ruban
 8. Mrs. Malgiga Jayakumar

 

 Loading Quotes...
  ANNIVERSARIES:
 • Mrs. & Mr. Johnson Gabriel : Sep 4
 • Mrs. & Mr. Charles Premkumar : Sep 6
 • Mrs. & Mr Govind Swamy : Sep 7
 • Mrs. & Mr. Rajan J. : Sep 8
 • Mrs. & Col. Yesudian Sugumaran P. : Sep 11
 • Mrs. & Mr. Baskar Chellam : Sep 11
 • Mrs. & Mr. Bestus Navamani : Sep 12
 • Mrs. & Mr. Raviraj : Sep 14
 • Mrs. & Mr. Pradeep Mohan : Sep 15
' Happy Anniversary !! '
  BIRTHDAYS:
 • Ms. Cecilia Ivana S: Sep 2
 • Mr. Abraham Samraj Ponmani S: Sep 5
 • Mr. McEnroe Samuel Ebenezer S: Sep 5
 • Mrs. Hepzibah C: Sep 6
 • Mr. Daltan Rajan C: Sep 7
 • Ms. Angeline Rajasekar C: Sep 7
 • Mrs. Alamelu Preeti R: Sep 7
 • Mr. S. Stalin R: Sep 8
 • Mr. Shelton Thangiah R: Sep 10
 • Mr. Savio Kenneth J: Sep 12
 • Mr. Peter A. Anthony J: Sep 12
 • Mrs. Sheela Catherine Suki S: Sep 12
 • Mr. Shebin S: Sep 13
 • Ms. Rachael P. Anthony S: Sep 14
 • Rev. S. John S: Sep 14
 • Mrs. Soniya Raju Mudliar S: Sep 15
 • Mrs. Adeline B: Sep 17
 • Mrs. Rita M: Sep 20
 • Mrs. Rebecca G: Sep 21
 • Mr. Babu U.B.I. G: Sep 21
 • Ms. Matilda Charles G: Sep 22
 • Ms. Angel Aparna Arun G: Sep 24
 • Mr. Rajkumar P.S. G: Sep 27
 • Mast. Adriyan Prem Samuelraj G: Sep 27
 • Mast. S. Chijith Jerin G: Sep 29
 • Mrs. Shanthi Doss G: Sep 30
' Happy Birthday !! '
You are : 171569